Polski integrator
rozwiązań zrobotyzowanych

Inżynier sprzedaży – specjalista ds. rozwiązań automatyki i robotyki

Zakres obowiązków:

 • Analiza potrzeb Klienta oraz określanie wymogów technicznych dla automatyzowanego procesu produkcyjnego;
 • Doradztwo techniczne dla Klientów w zakresie oferowanych rozwiązań;
 • Współudział w przygotowaniu koncepcji rozwiązań technicznych;
 • Przygotowywanie i prezentowanie ofert;
 • Prezentowanie produktów firmy, wdrożonych zautomatyzowanych rozwiązań technicznych i stanowisk zrobotyzowanych;
 • Spotkania z Klientami, udział w targach branżowych, webinariach.

Wymagania:

 • Min. 3 doświadczenia w sprzedaży produktów związanych z automatyzacją produkcji w szczególności w sprzedaży maszyn z rozwiązaniami dedykowanymi dla Klienta ;
 • Znajomość branży automatyki i/lub zagadnień technicznych związanych z robotyzacją procesów (spawanie, paletyzacja, cięcie, prasy krawędziowych, zgrzewanie, obsługa maszyn, inne);
 • Wykształcenie techniczne (preferowany kierunek: automatyka i robotyka, budowa maszyn, elektronika);
 • Łatwość w uczeniu się i poznawaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych;
 • Umiejętność nawiązywania i budowania pozytywnych relacji z Klientami i parterami biznesowymi;
 • Prawo jazdy kat B;
 • Gotowość do podróży służbowych;

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, zapewniającej nieustanne wyzwania i obcowanie z najnowocześniejszymi światowymi technologiami;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Współpracę z zespołem otwartych i kreatywnych ludzi;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub dowolną formę współpracy;
 • System premiowania, bonusy;
 • Możliwość częściowej pracy w systemie home office (siedziba firmy w Krakowie).Siedziba firmy znajduje się k. Krakowa. Model pracy: obecność w siedzibie firmy 1-3 razy w tygodniu.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres:
rekrutacja@robotyprzemyslowe.pl z dopiskiem: „Inżynier sprzedaży – specjalista ds. rozwiązań automatyki i robotyki” lub za pośrednictwem przycisku poniżej.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Dziękujemy wszystkim składającym aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami / kandydatkami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROBOTY PRZEMYSŁOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000360872, NIP: 6762425250,
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@robotyprzemyslowe.eu
 • Roboty Przemysłowe Sp. z o.o.
 • ul. Góra Libertowska 47
 • 30-444 Libertów k. Krakowa