Polski integrator
rozwiązań zrobotyzowanych

Integrator stanowisk
zrobotyzowanych
Innowacyjny przemysł 5.0 Zobacz filmy z realizacji

FAQ

 

Robotyzacja to dla Twojej firmy szansa. Dzięki robotyzacji po pierwsze podniesiesz jakość i wydajność produkcji – robot to maszyna, która nie tylko osiąga dokładność i szybkość nieosiągalną dla człowieka, ale w dodatku utrzymuje je na stałym poziomie, niezależnie od pory dnia, pogody, nastroju czy wyników ostatniego losowania lotto. Z tego właśnie względu będziesz też mógł dokładniej zarządzać zasobami i wielkością produkcji. Co więcej, robot pozwoli Ci redukować koszty produkcji poprzez optymalizację zatrudnienia.
Nie bez znaczenia jest też wpływ robotyzacji na wizerunek Twojej firmy na rynku – robotyka to wciąż niezbyt częsta dziedzina techniki w małych i średnich zakładach w Polsce. Tymczasem rynki zachodnie polegają przede wszystkim na robotach przemysłowych, szczególnie w przypadku zadań prostych, powtarzalnych lub szczególnie uciążliwych dla ludzi. Dlatego są w stanie konkurować cenowo z producentami wschodnimi, przy zachowaniu tradycyjnie wysokiej jakości.

Roboty przemysłowe stosuje się przede wszystkim w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy konieczne jest zastąpienie ludzi w pracy na stanowiskach uciążliwych i niebezpiecznych. Po drugie, kiedy zadania postawione przed pracownikami przewyższają ich możliwości jeśli chodzi o szybkość, wydajność i precyzję. Dzięki robotyzacji, możliwa jest optymalizacja zatrudnienia i przesunięcie pracowników do zadań, w których sprawdzą i poczują się lepiej - mniej obciążających fizycznie, ale wymagających inwencji i podejmowania decyzji na podstawie wiedzy i doświadczenia.

Kilka podstawowych zastosowań robota przemysłowego:
●  Obsługa maszyn (załadunek/rozładunek) - prasy, obrabiarki i centra obróbkowe, wtryskarki i inne;
● Paletyzacja różnego rodzaju elementów - np. kartonów i różnorodnych opakowań, butelek, worków czy gotowych detali;
● Zrobotyzowane spawanie - najnowsze technologie pozwalają spawać elementy wykonane z różnych materiałów, z niespotykaną dotychczas dokładnością. Co ważne, coraz więcej metod pozwala osiągać optymalne efekty tylko i wyłącznie przy zastosowaniu robota przemysłowego - przykładem może być technologia CMT, która umożliwia robotom spawanie blach o grubości od 0.3mm, z prędkością spawania dochodzącą do 2m/s.
● Obróbka drewna, metalu i tworzyw sztucznych - robot może manipulować detalem wokół narzędzia lub, po zamocowaniu narzędzia na ramieniu, sam obrabiać nieruchomy detal. Najczęstsze zastosowania robotów do obróbki to szlifowanie, polerowanie, gratowanie, frezowanie, wiercenie i nawiercanie.
● Nanoszenie klejów i uszczelnień - idealnie powtarzalne nanoszenie mas uszczelniających albo klejów na detale zapewnia minimalizację braków i wysoką jakość detali;
● Lakierowanie i malowanie - odsunięcie człowieka od pracy w szkodliwych warunkach i jednoczesne podniesienie jakości malowania, a także możliwe oszczędności materiałów. W przypadku farb i lakierów łatwopalnych, konieczne jest jednak zastosowanie robota dedykowanego do pracy w wybuchowych oparach - takie roboty charakteryzują się szeregiem zabezpieczeń, szczególnie pod względem iskrobezpieczeństwa i szczelności korpusu ramienia.

Zauważ, że to tylko typowe i najczęściej spotykane zastosowania robota przemysłowego. Robotyzacji podlega jednak wiele innych, mniej standardowych procesów produkcyjnych, których problemy mieszczą się w zakresie określonym na początku - monotonia i uciążliwość dla człowieka, oraz wymagania względem dokładności i powtarzalności produkcji.

Dzisiejszy rynek stawia przed firmami produkcyjnymi wysokie wymagania. Chcąc zwiększyć efektywność firmy i jej konkurencyjność pamiętaj, że modernizacja jest procesem ciągłym. Mądre inwestowanie zawsze się opłaca, a robotyzacja niewątpliwie jest obszarem, na który warto postawić.

Współczesne roboty przemysłowe mają przede wszystkim za zadanie podniesienie wydajności produkcji oraz dokładności wykonania produktów. Zastępują człowieka wszędzie tam, gdzie proces jest powtarzalny i/lub uciążliwy dla człowieka – wysoka temperatura, nadmierne zapylenie, szkodliwe opary, przenoszenie ciężkich elementów. Są to aplikacje paletyzacji, obsługa maszyn CNC, transport międzyoperacyjny, natrysk farb, klejów, zbijanie, nawiercanie i wiele innych, w zależności od potrzeb Klienta. Przeważnie są to wąskie gardła w zakładach przemysłowych. Nie zawsze jednak da się zastąpić człowieka.

Po pierwsze, zdarza się, że zastosowanie robota bywa nieuzasadnione - ze względu na produkcję jednostkową lub zbyt niską powtarzalność produktów. Może się okazać, że czas programowania, testów, poprawek i przezbrojenia robota może być w takim przypadku zbyt długi. Przykładem niech będzie wykonywanie elementów spawanych o skomplikowanych kształtach, produkowanych jednostkowo na zamówienie, dla których dodatkowo nie ma wymagań dotyczących estetyki i parametrów wytrzymałościowych spoin.

Drugim czynnikiem, który decyduje o tym, że robot zawsze pracuje pod nadzorem człowieka jest fakt, że człowiek jest zdolny do kreatywnego i elastycznego myślenia. Co prawda najnowsze technologie, jak systemy wizyjne czy pomiarowe, pozwalają robotom adaptować się do zmiennego otoczenia i pracować z przedmiotami o przypadkowym kształcie i położeniu. Do przemysłu nieśmiało wchodzą również technologie sztucznej inteligencji, jednak nadal niezastąpiona jest zdolność człowieka do podejmowania decyzji.

Jesteśmy więc jeszcze dość daleko od wizji fabryk i zakładów zupełnie pozbawionych ludzi, gdzie roboty panują niepodzielnie i pracują bez nadzoru.

Na tak postawione pytanie można kolokwialnie odpowiedzieć: „To zależy.” Czynnikiem warunkującym odpowiedź jest w tym przypadku spełnienie określonych założeń, uzasadniające celowość i opłacalność danej inwestycji.

Prawdą jest, że automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych to krok w przyszłość i znacząca zmiana dla każdego zakładu. Niesie za sobą zawsze poprawę i utrzymanie stałej jakości wytwarzanych produktów, znaczący wzrost efektywności linii produkcyjnej oraz zauważalną poprawę bezpieczeństwa stanowisk pracy.

Należy jednak pamiętać, że aby inwestycja w robota przemysłowego przyniosła maksymalnie duże korzyści, musi być poprzedzona gruntowną analizą potrzeb i możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa. Dlatego każdy pomysł wdrożenia procesu robotyzacji warto na początku skonsultować ze sprawdzonym integratorem robotów przemysłowych. Doświadczona kadra projektowo-wdrożeniowa przeanalizuje metody produkcji i możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wskaże właściwe kierunki rozwoju.

Roboty przemysłowe stanowią doskonałą inwestycję w wielu obszarach produkcyjnych i w większości przypadków ich zakup i zastosowanie prowadzi do pozytywnych zmian struktury zatrudnienia w danym zakładzie. Dotyczy to zwłaszcza sektorów przemysłu ciężkiego, produkcji seryjnej i wielonakładowej oraz prac w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych dla człowieka. W takich przypadkach zastąpienie czynnika ludzkiego pracą robota przemysłowego daje najlepsze rezultaty.

Wyeliminowanie czynnika ludzkiego na pewnych etapach produkcji pozwala na zlikwidowanie tzw. wąskich gardeł, którymi okazuje się być konieczność obsługi stanowiska w sposób przekraczający możliwości koordynacji i percepcji ciała ludzkiego. Roboty przemysłowe mogą pracować znacznie szybciej i precyzyjniej powtarzać zaprogramowane ruchy, nie wymagają przerw regeneracyjnych i są pozbawione ryzyka dekoncentracji czy złej woli. Są w pełni programowalne, dzięki czemu pracują w sposób przewidziany i kontrolowalny. Tak zorganizowane stanowisko generuje nieporównywalnie lepsze wyniki, a co za tym idzie przyczynia się do poprawy rentowności przedsiębiorstwa.

Nie jest jednak powiedziane, że konsekwencją wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych musi być redukcja zatrudnienia. Pracownicy zwolnieni z obowiązku wykonywania ciężkiej, monotonnej i niejednokrotnie niebezpiecznej pracy zostają zwykle oddelegowani do kontroli pracy robota lub mogą skupić się na zadaniach wymagających kreatywności i podejmowania decyzji.

Można również przenieść część zasobów ludzkich do pracy przy prowadzonej równolegle produkcji niskonakładowej, gdzie zastosowanie robota jest nieopłacalne z uwagi na konieczność częstego przezbrajania i zmiany oprogramowania.

Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że robotyzacja procesów produkcyjnych zawsze prowadzi do zauważalnych i pozytywnych zmian w zakładzie – efektem czego widoczna jest redukcja kosztów produkcji, których istotnym składnikiem jest koszt pracy ludzkiej. Jednak nie zawsze odbywa się to poprzez redukcję zatrudnienia, czyli zwalnianie doświadczonej i wyszkolonej kadry pracowniczej. A to niewątpliwie dobra wiadomość dla wszystkich.

Tekst w przygotowaniu - zapraszamy wkrótce!

Tekst w przygotowaniu - zapraszamy wkrótce!

Tekst w przygotowaniu - zapraszamy wkrótce!

Tekst w przygotowaniu - zapraszamy wkrótce!

Tekst w przygotowaniu - zapraszamy wkrótce!

  • Roboty Przemysłowe Krzysztof Sulikowski
  • ul. Wielicka 250
  • 30-663 Kraków