Polski integrator
rozwiązań zrobotyzowanych

Projektant automatyki/instalacji niskoprądowych RU

Opis stanowiska

Praca w Dziale Technicznym w firmie produkcyjno-handlowej,
Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu koncepcji nowych maszyn,
Projektowanie szaf sterowniczych i systemów sterowania,
Specyfikowanie komponentów elektrycznych w oparciu o założenia i funkcjonalności maszyn,
Specyfikacja/projektowanie elementów bezpieczeństwa do projektowanych stanowisk.

Od kandydatów oczekujemy:

wykształcenia technicznego (preferowane: automatyka, elektryka),
minimum 5 letniego doświadczenia w pracy z automatyką,
praktycznej umiejętności programowania PLC oraz sterowników Siemens, Allen Bradley wraz z panelami operatorskimi,
znajomości Programu Eplan 1.6/2.0 lub tożsamego narzędzia do projektowania elektryki,
znajomości układów zasilających, napędów elektrycznych, systemów bezpieczeństwa,
mechaniki urządzeń przemysłowych,
znajomość systemów sterowania opartych na PLC/HMI,
umiejętności czytania dokumentacji technicznej 2D i 3D ,
uprawnień SEP przynajmniej do 1 kV,
czynnego prawa jazdy kategorii B.

Oferujemy:

pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, działającej w najbardziej ekskluzywnym segmencie
automatyki przemysłowej i robotyki, zapewniającej nieustanne wyzwania i obcowanie
z najnowocześniejszymi światowymi technologiami,
możliwość realizacji własnych pomysłów, wdrażania kreatywnych rozwiązań,
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
współpracę z zespołem otwartych i kreatywnych ludzi,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, system premiowania.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres:
rekrutacja@robotyprzemyslowe.pl z dopiskiem: „Projektant automatyki/I/N” lub za pośrednictwem przycisku poniżej.

Prosimy o dołączenie klauzli: «Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji»

Dziękujemy wszystkim składającym aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami / kandydatkami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROBOTY PRZEMYSŁOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000360872, NIP: 6762425250,
  • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
  • przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@robotyprzemyslowe.eu
  • Roboty Przemysłowe Krzysztof Sulikowski
  • ul. Wielicka 250
  • 30-663 Kraków